18 Ocak 2022
Evliliğin İptali

Evliliğin İptali

Türk Medeni Kanunu’nun (bundan böyle “TMK” olarak anılacaktır.) Dördüncü Ayırım’ında 145 ila 160’ıncı maddeler arasında Batıl Olan Evlenmeler düzenlenmiştir. Batıl Olan Evlenmeler iki ana başlıkta incelenmiştir. […]
14 Ocak 2022
Miras Sözleşmesinin Feshi

Miras Sözleşmesinin Feshi

1. Anlaşma ile Fesih -Sözleşmenin tarafları anlaşarak sözleşmeyi sona erdirebilirler. -Fesih yönündeki anlaşma MUTLAKA YAZILI YAPILMALIDIR. -Yazılılık, resmi şekil şartına tabi değildir, ALELADE YAZILI ŞEKİL YETERLİDİR. […]
6 Ocak 2022
Koruma Kararı

Koruma (Uzaklaştırma) Kararı

Koruma Kararı Nedir? Makalemizin konusu olan koruma kararı, kişinin suçtan zarar görmesini önlemek adına verilen tedbir kararıdır ve 6284 sayılı 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına […]
30 Aralık 2021
Ceza Yargılamasında Tanıklık

Ceza Yargılamasında Tanıklık

Tanık, kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında olay hakkında 5 duyusu ile edindiği algılamaları ifadesiyle açığa vuran kimsedir. Küçük çocuklar ve akıl hastaları dahil herkes tanık […]
22 Aralık 2021
İşçinin Rekabet Yasağı

İşçinin Rekabet Yasağı

İşçiler, yaptıkları işin niteliği gereği işveren hakkından teknik, idari, işleyişle ilgili, müşteri bilgisi vb. bilgilere sahip olmaktadır. İşçinin, çalıştığı süre boyunca söz konusu bilgileri gizlemesi gerekmekte […]
17 Aralık 2021
İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları

İşçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş ilişkisini sona erdirmesine ikale sözleşmesi denilmektedir. Ancak bu karşılıklı anlaşmanın geçerli olması için sıkı şekil şartları bulunmaktadır. İkale sözleşmesi ve […]
8 Aralık 2021
İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebepleri

İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebepleri

İşverenin haklı nedenle fesih hakkı, İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca işveren, maddede belirtilen sebeplerden birine dayanarak fesih yaparsa, bu halde yapılan fesih […]
30 Kasım 2021
Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 2 kapsamında yetkili makamlarca suç şüphesini öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma”; iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ise […]
24 Kasım 2021
Ceza Muhakemesinde Kıyas

Ceza Muhakemesinde Kıyas

Ceza Muhakemesinde, Kanun’da boşluk bulunan durumlar hakkında hüküm bulunmayan duruma en çok benzeyen durumu düzenleyen hukuk kurallarının uygulanması kabul olunmaktadır. Bu bağlamda “Kıyas”, boşluk doldurma faaliyeti […]
İletişim