6 Aralık 2022
Vasiyetnameden Dönme

Vasiyetnameden Dönme

Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlem olduğundan vasiyetçi vasiyetnamesinden istediği zaman serbestçe dönebilir. Vasiyetçi hiçbir zaman dönmeyeceğini beyan etse dahi dönme hakkını kaybetmez, bu haktan feragat […]
21 Kasım 2022
Boşanma ve Evliliğin İptali Halinde Mirasçılık Hakkı

Boşanma ve Evliliğin İptali Halinde Mirasçılık Hakkı

Evliliğin yasal olarak sona ermesi hali, boşanma olarak adlandırılmaktadır. Boşanma ile taraflar arasındaki evlilik birliği sona erer ve eşlerin birbirlerine karşı olan miras hakları sona erer. […]
8 Kasım 2022
DEĞİŞİK TÜR ARAÇLARLA TAŞIMA

Değişik Tür Araçlarla Taşıma / Multimodal Taşıma

Değişik tür araçlarla taşıma sözleşmesi; konteyner içindeki eşyanın farklı ortamlarda tek bir taşıyıcı tarafından tek bir taşıma sözleşmesine dayanarak taşınmasının mümkün olması sonucu ortaya çıkmıştır. Değişik […]
26 Ekim 2022

İnternet Alışverişlerinde Tüketicinin Cayma Hakkı

Tüketicilerin işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır.) kapsamında düzenlenmiştir. Kanun kapsamında ticari veya mesleki olmayan amaçlarla […]
12 Ekim 2022
Aile Konutu Şerhi

Aile Konutu Şerhi

Aile konutu, eşlerin bütün yaşam faaliyetlerini gerçekleştirdiği, yaşantısına buna göre yön verdiği, acı ve tatlı günleri içinde yaşadığı, anılarla dolu bir alandır[1]. Diğer bir ifade ile […]
29 Eylül 2022
İnternet Ortamında Yapılan Sözleşmeler

İnternet Ortamında Kurulan Sözleşmeler

Sözleşmelerin Kurulması Elektronik sözleşmeler bilinen ticari sözleşmelerden farklı niteliktedir. Bu farklılık sözleşmenin kuruluş şekli ile ortaya çıkan ve yaşanan teknolojik gelişmelere paralel değişkenlik gösteren özelliktedir. Ancak […]
13 Eylül 2022
Verbis Nedir

VERBİS Nedir

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 16. Maddesi uyarınca Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmak zorundadır. İşte bahsi […]
30 Ağustos 2022
Konut  ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kiracının Ölümü

Konut  ve Çatılı İş Yeri Kiralarında Kiracının Ölümü

Kira sözleşmesi kavramı Türk Borçlar Kanunu’nda, “kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi […]
19 Ağustos 2022
Tenfiz Şartları

Tenfiz Şartları

Yabancı mahkeme kararına konu olan uyuşmazlığın esasının yeniden Türk mahkemesinde incelenmesi MÜMKÜN DEĞİLDİR. Yani tanıma ve tenfiz prosedürünün varlığı yabancı mahkemeye konu olan uyuşmazlığın yeniden yargılama […]
İletişim