20 Haziran 2022
Boşanma Halinde Şirket Paylaşımı

Boşanma Halinde Şirket Paylaşımı

Türk Medeni Kanunu’nun 202. Maddesi uyarınca “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır”. Kanunda belirtilen kişisel mallar dışında kalan mallar, normal şartlarda ortaktır. Bu kapsamda […]
7 Haziran 2022
Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Mal Ayrılığı (Evlilik) Sözleşmesi

Eşler arasında evlilik birliği içerisinde edinilen malların kime ait olacağının ve nasıl paylaşılacağının düzenlendiği sözleşmelere mal rejimi/mal ayrılığı sözleşmesi (halk arasındaki adıyla “evlilik sözleşmesi”) denilmektedir. Türk […]
25 Mayıs 2022
Sigortacının Halefiyeti

Sigortacının Halefiyeti

Sigortacı, sigorta ettirenin haklarının halefidir. Sigorta sözleşmesi yapıldıktan sonra sigorta sözleşmesi ile üstlenilen rizikolardan birine ilişkin zarar ortaya çıkarsa, sigortacı, sigorta ettirenin bu zararını sigorta tazminatından […]
9 Mayıs 2022
Varlık Barışı

Varlık Barışı

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93. Maddesi kapsamında yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler ele alınmıştır. İlgili maddede yer alan […]
20 Nisan 2022

Kira Tespit Davası ve Uyarlama Davası

Kira bedellerindeki artışlar ve ekonomik olarak yaşanan sorunlar sonucunda kira sözleşmeleri taraflar için eşitsiz hale gelmiştir. Ev sahipleri kira bedellerinin düşük kaldığını belirtirken, kiracılar açısından ise […]
15 Nisan 2022
Milletlerarası Adli Yardım

Milletlerarası Adli Yardım

Milletlerarası adli yardım söz konusu olduğunda, HMK anlamındaki adli yardım (maddi gücü olmayanlara sağlanan adli yardım) anlaşılmamalıdır. MÖHUK’daki adli yardımda iki husus vardır; İstinabe Tebligat Milletlerarası […]
6 Nisan 2022
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklikler

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklikler

1 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazete’de Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yayınlanmış ve bu kapsamda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da […]
31 Mart 2022
Ölüme Bağlı Tasarruflarda İkameler

Ölüme Bağlı Tasarruflarda İkameler

I. ALELADE İKAME (YEDEK MİRASÇI ATAMA) MK 520’ye göre, tasarrufu yapan kimse, mirasçı veya lehine vasiyet yapılan kişinin KENDİSİNDEN ÖNCE ÖLMESİ veya MİRASIN HERHANGİ BİR SEBEPLE […]
21 Mart 2022
Limited Şirketlerde Hisse Devri

Limited Şirketlerde Hisse Devri

Türk Ticaret Kanunu’nun 573. Maddesi uyarınca “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, […]
İletişim