22 Ağustos 2023
Çekin İbrazı ve Karşılıksızdır İşlemi

Çekin İbrazı ve Karşılıksızdır İşlemi

TTK hükümleri gereği, “çek, ibrazında ödenir” maddesi açıktır. Bu minvalde belirtmek gerekir ki çekin ödemesini tahsil edebilmek için bankaya veya takas odasına sunulmasına da ibraz adı […]
19 Temmuz 2023

Nafakanın Arttırılması

Taraflardan birinin boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması haline, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, ilgili taraf geçimi için diğer taraftan karşı tarafın mali gücü oranında nafaka talep […]
3 Temmuz 2023
Hukuka Aykırı Bir Şekilde Verilen Koruma Tedbirlerine Karşı Tazminat Hakkı

Hukuka Aykırı Bir Şekilde Verilen Koruma Tedbirlerine Karşı Tazminat Hakkı

Hukuka aykırı bir şekilde aleyhinde koruma tedbiri verilen bir kişinin Devlete rücuen tazminat hakkı bulunmaktadır. Öyle ki Ceza Muhakemesi Kanunu’nda söz konusu tazminat hakkına kimlerin sahip […]
8 Mayıs 2023
Zimmet Suçu

Zimmet Suçu

Bir kişinin kendisine emanet edilen para veya eşyayı kendisine veyahut bir başkasının mal varlığına geçirmesi eylemi zimmete geçirme eylemini oluşturmaktadır. Birden fazla ülkede suç olarak sayılan […]
14 Nisan 2023
Adli Kontrol Tedbiri

Adli Kontrol Tedbiri

CMK madde 109’da tanımlanan madde hükümleri kapsamında sanığa/şüpheliye isnat edilen suçun ceza süresi ne olursa olsun adli kontrol tedbiri uygulanabilir. Adli kontrol, sanığın/şüphelinin tutuklanması yerine uygulanan […]
27 Mart 2023
Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının Hakları

Satıcının Temerrüdü Halinde Alıcının Hakları

Türk Borçlar Kanunu (“TBK”) kapsamında satış sözleşmesi şu şekilde tanımlanmıştır: “Satış sözleşmesi, satıcının, satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme […]
13 Mart 2023
Koruma Tedbirlerinden Yakalama

Koruma Tedbirlerinden Yakalama

Suç şüphesi altında bulunan kişinin hakim kararı olmaksızın geçici olarak özgürlüğünün kısıtlanması halidir. Yakalamanın temel amacı, yakalanan kişiyi yetkili ve görevli adli merci önüne çıkarmaktadır. Önleme […]
30 Ocak 2023
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı kısaca “HAGB” kararı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesinin 5. Fıkrasında düzenlenmiştir: “Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki […]
16 Ocak 2023

Evlilik Dışı ve Evlatlık Çocuğun Yasal Miras Hakkı

1) Evlilik Dışı Çocuğun Yasal Miras Hakkı Türk Medeni Kanunu’na göre kurulmuş bir evlilik birliği içerisinde doğmayan çocuk, evlilik dışı çocuktur. Evlilik dışı çocuğun anne yönünden […]
İletişim