internet suçu

1 Kasım 2021
Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı

“Unutulma hakkı” kavramı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17.06.2015 tarihli ve 2014/4-56 E., 2015/1679 K. sayılı kararı tanımlanmıştır. Söz konusu kararda uyarınca; “Unutulma hakkı; üstün bir kamu […]
İletişim