posta dokunulmazlığı

18 Mayıs 2021
Haber Alma ve İletişim Özgürlüğü

Haber Alma ve İletişim Özgürlüğü

Haber alma ve iletişim özgürlüğü, bugün için hukuk devletlerinin tamamında Anayasalarla güvence altına alınmış temel hak statüsündedir. Haber alma ve iletişim özgürlüğü 1982 Anayasası’nda “posta dokunulmazlığı, […]
İletişim