18 Ocak 2022
Evliliğin İptali

Evliliğin İptali

Türk Medeni Kanunu’nun (bundan böyle “TMK” olarak anılacaktır.) Dördüncü Ayırım’ında 145 ila 160’ıncı maddeler arasında Batıl Olan Evlenmeler düzenlenmiştir. Batıl Olan Evlenmeler iki ana başlıkta incelenmiştir. […]
9 Ağustos 2021
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile evlenen yabancılar bakımından gündeme gelen en önemli konulardan biri de evlilik yoluyla nasıl Türk vatandaşlığı kazanılacağıdır. Zira evlilik, yabancı kişiyi doğrudan Türk […]
İletişim