Ticaret Hukuku


Ticaret Hukuku Nedir?

Hukukun ticaretle ilişkilerini düzenleyen ve bu yöndeki tüm mevzuatı kapsayan bir hukuk dalıdır.

Ticari İlişkilerde niçin bir Avukata ihtiyacım var?

Tacirlerin ve firmaların (gerçek ve tüzel kişilerin) birbirleriyle olan ilişkilerinde ortaya çıkabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümünde ve bu uyuşmazlıkların dayandığı temel hakların öne sürülmesinde profesyonel bir destek önem arz etmektedir.

Ticari Davaların görülmesinde hangi mahkemeler görevlidir?

Ticari uyuşmazlıkların çözümünde Asliye Ticaret Mahkemeleri görevlidir. Lakin Arabuluculuk müessesesinin dava şartı olarak hukukumuzda kabul edilmesiyle birlikte dava aşamasına geçilmeden önce Arabuluculuk başvurusu yapılmaktadır. Bu yöndeki tüm hukuki işlemler de yine tarafımızca profesyonel bir şekilde takip edilmektedir.

İletişim