İnşaat Hukuku


İnşaat hukuku nedir?

Bir arazi üzerindeki yapı yapılmadan önce ve sonra oluşabilecek, ilgili yapıdan kaynaklı her türlü hukuki durumu düzenleyen hukuk dalıdır.

İnşaat hukukunda neden avukata ihtiyaç duyulur?

Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, eser sözleşmesi, taşeronluk, müteahhitlik ve satış sözleşmeleri de dahil olmak üzere her türlü sözleşme ile bunlardan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, tapu tesisi, ipotek tesisi, ruhsatlandırma gibi işlemler avukatlar aracılığıyla yürütülür.

İnşaat hukukunda sözleşmeler neden önemlidir?

Tarafların tüm hak ve yükümlülükleri ile bunlara aykırı davranmaları halinde uygulanacak şartlar sözleşme ile belirlenir. Bu kapsamda taraflar arasındaki ilişki sözleşmeye göre yürütülür.

İletişim