Gümrük Hukuku


Gümrük Hukuku Nedir?

Eşyanın ve malın ülkeye giriş çıkışında denetlenmesi anlamını ifade eden gümrük kavramının, hukuka uygun şartlar altında gerçekleşebilmesi maksadıyla ortaya çıkmış bir hukuk dalıdır.

Gümrük işlerinde niçin bir avukata ihtiyacım bulunmaktadır?

Gümrük mevzuatından kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta ve gümrük işlerine dair prosedürün profesyonel anlamda takip edilebilmesi için uzman avukatlara ihtiyaç duyulmaktadır.

İletişim