Miras Hukuku


Miras Hukuku Nedir?

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen özel bir hukuk dalıdır.

Mirasa ilişkin işlemler niçin bir Avukat aracılığıyla takip edilmelidir?

Miras hukuku, Türk Medeni Kanunu içerisinde ele alınmış ve son derece ince kurallar içeren bir hukuk dalıdır. Mirasa ilişkin işlemlerin yüksek derecede uzmanlık bilgisi gerektirmesinden dolayı mutlaka bir profesyonel danışmanlığa ihtiyaç duyulmaktadır.

Miras davalarında hangi mahkemeler görevlidir?

Miras Hukuku çok geniş bir yelpazeye sahip olduğundan içerdiği konulara göre farklı mahkemeler yetkili/görevli olabilmektedir. Bu bağlamda bir uzman tarafından değerlendirme yapılması şarttır.

İletişim