21 Haziran 2021
Türk Hukukunda Boşanma Sebepleri

Türk Hukukunda Boşanma Sebepleri

Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 161 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.  TMK kapsamında boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Özel boşanma […]
14 Haziran 2021
Türkiye Cumhuriyeti'nde Oturma İzni (İkamet İzni)

Türkiye Cumhuriyeti’nde Oturma İzni (İkamet İzni)

Oturma izni ya da ikamet izni, yabancının ikamet edeceği ilde yer alan Göç İdarelerine gerekli evrakları tamamlamaları koşulu ile yapılacak başvurunun kabulü neticesinde alınmaktadır. Başvurunun eksiksiz […]
7 Haziran 2021
Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesinin Koşulları

Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesinin Koşulları

Tahliye taahhüdü, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7. Maddesinin 1. Fıkrası ile Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında düzenlenmiştir. 6570 sayılı Kanun – […]
27 Mayıs 2021

“Zehirli Ağacın Meyvesi de Zehirlidir” Prensibi

“Zehirli Ağacın Meyvesi de Zehirlidir” Prensibi, hukuki yollarla elde edilmemiş olan delillerin yargılamada kullanılamayacağını ve yargılamaya esas teşkil edemeyeceğini temel alan önemli bir ilkedir. Bu ilke […]
18 Mayıs 2021
Haber Alma ve İletişim Özgürlüğü

Haber Alma ve İletişim Özgürlüğü

Haber alma ve iletişim özgürlüğü, bugün için hukuk devletlerinin tamamında Anayasalarla güvence altına alınmış temel hak statüsündedir. Haber alma ve iletişim özgürlüğü 1982 Anayasası’nda “posta dokunulmazlığı, […]
10 Mayıs 2021
İşçi Alacakları

İşçi Alacakları

Günümüzde en çok karşılaşılan konulardan biri iş davalarının konusunu oluşturan işçi alacaklarıdır. Kendi isteğiyle veyahut işverenin talebiyle işten ayrılan işçilerin kanundan doğan birtakım alacakları bulunmaktadır: Kıdem […]
28 Nisan 2021
Haksız Şart ve Tüketicinin Korunması Hususu

Haksız Şart ve Tüketicinin Korunması Hususu

Haksız şart nedir? Sözleşmeyi hazırlayan tarafa göre nispeten daha zayıf konumda olan tüketiciyi koruma ve tek taraflı olarak tüketicinin kendisine müzakere imkânı verilmeksizin kabul ettirilen şartlar […]
18 Nisan 2021
Kripto Para İle Ödeme Yapılması Yasaklandı

Kripto Para İle Ödeme Yapılması Yasaklandı

16 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) kapsamında, bugüne dek herhangi bir yaptırıma tabi olmayan […]
9 Nisan 2021

Tehir-i İcra Prosedürü (İcranın Geri Bırakılması)

Kesinleşmeden icraya konulabilen bir yerel mahkeme ilamına ilişkin olarak istinaf mahkemesine başvurulması, kendiliğinden ilamın icrasını durdurmaz. Yerel mahkeme kararına karşı istinafa başvuran tarafın ilamın icrasını durdurabilmesi […]
29 Mart 2021
Singapur Sözleşmesi

Singapur Sözleşmesi

Arabuluculuk kısaca taraflar arasında ortaya çıkan bir uyuşmazlığın tarafsız bir üçüncü kişi tarafından çözümlenmesi olarak tanımlanabilir. Son dönemlerde sıkça duyduğumuz özellikle iş davaları ve ticari davalar […]
21 Mart 2021
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği Yürürlüğe Girdi

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği (bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) 10 Mart 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu Yönetmelik kapsamında son dönemlerde sıkça duyduğumuz uzaktan […]
13 Mart 2021
İmza Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi

İmza Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi

20 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (bundan böyle “Tebliğ” olarak anılacaktır.) ile […]
İletişim