30 Kasım 2021
Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Photo credit: Unsplash Ceza Muhakemesi Kanunu madde 2 kapsamında yetkili makamlarca suç şüphesini öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma”; iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar […]
24 Kasım 2021
Ceza Muhakemesinde Kıyas

Ceza Muhakemesinde Kıyas

Photo credit: Unsplash Ceza Muhakemesinde, Kanun’da boşluk bulunan durumlar hakkında hüküm bulunmayan duruma en çok benzeyen durumu düzenleyen hukuk kurallarının uygulanması kabul olunmaktadır. Bu bağlamda “Kıyas”, […]
17 Kasım 2021

Geçerli Bir İbranamenin Şartları

Photo credit: Unsplash İbra, bir kimsenin herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle karşı tarafın kendisine olan ödeme yükümlülüğü de dahil olmak üzere her türlü yükümlülüklerini sona erdirme […]
12 Kasım 2021

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Karar Yetersayıları

Photo credit: Unsplash Genel Kurul’da (GK) alınan kararlar herkesi bağlamaktadır. Öyle ki; Kanun Koyucu, toplantı yapılabilmesi ve karar alınabilmesi için GK’ya belirli oranda katılım olmasını öngörmüştür. […]
1 Kasım 2021
Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı

Photo credit: Unsplash “Unutulma hakkı” kavramı, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 17.06.2015 tarihli ve 2014/4-56 E., 2015/1679 K. sayılı kararı tanımlanmıştır. Söz konusu kararda uyarınca; “Unutulma hakkı; […]
28 Ekim 2021
Anonim Ortaklıkta Kuruluş Türü ve Aşamaları

Anonim Ortaklıkta Kuruluş Türü ve Aşamaları

Photo credit: Unsplash Kuruluş, ortaklığın doğması için kanunun öngördüğü tüm işlem ve aşamaların gerçekleşmesi sürecini ifade eder. Kuruluş süreci, ana sözleşmenin hazırlanmasından başlayarak tescile kadar devam […]
19 Ekim 2021
Karşılıksız Çek Sebebiyle Hapis Cezası

Karşılıksız Çek Sebebiyle Hapis Cezası

Photo credit: Unsplash Kıymetli evrak niteliği taşıyan çek bir kambiyo senedi olup, ödeme aracı kullanılmaktadır. Kambiyo senetlerinin geçerlilik koşulları konulu makalemizde belirttiğimiz üzere çekin geçerli olabilmesi […]
12 Ekim 2021
İdarenin Kusursuz Sorumluluğu

İdarenin Kusursuz Sorumluluğu

Photo credit: Unsplash Sosyal Devlet anlayışının bir getirisi olarak İdare yeni hizmetler üstlenmekte olup, bu sebeple idarenin kişi ya da kişilere zarar verme olasılığı da haliyle […]
4 Ekim 2021
Hükmün Tahsisi

Hükmün Tashihi (Maddi Hataların Düzeltilmesi)

Photo credit: Unsplash Mahkemece tesis olunan hükümde, yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açıkların bulunması halinde başvurulacak ve izlenecek yol HMK madde 304 kapsamında HÜKMÜN […]
29 Eylül 2021
Dolandırıcılık Suçu

Dolandırıcılık Suçu

Photo credit: Unsplash Dolandırıcılık Suçu Nedir? Dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun (“TCK”) 157. Maddesi kapsamında tanımlanmıştır. “Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, […]
21 Eylül 2021
Veraset İlamı

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)

Photo credit: Unsplash Veraset İlamı Nedir? Veraset ilamı, diğer adıyla “Mirasçılık Belgesi” Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesi uyarınca şu şekilde tanımlanmıştır: “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları […]
13 Eylül 2021
Malın Ayıplı Teslimi Halinde Tüketicinin Hakları Nelerdir

Ayıplı Mal Nedir? Malın Ayıplı Teslimi Halinde Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Photo credit: Unsplash Ayıplı Mal Nedir? Ayıplı mal, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 8. Maddesi uyarınca şu şekilde tanımlanmıştır: “(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, […]
İletişim