İcra & İflas Hukuku


İcra ve İflas Hukuku nedir?

Alacağın tahsili ile alacaklı ve borçlu arasındaki hukuki durumu ve iflas süreçlerini düzenleyen hukuk dalıdır.

İcra ve iflas Hukuku neden önemlidir?

Her türlü dava sonucu alınan alacağın varlığını ortaya koyan kararların uygulanması ile türlü sözleşmesel veya kıymetli evraka dayanan alacakların tahsili; iflas süreçlerinin yürütülmesi ve alacakların tahsili, konkordato süreçlerinin yürütülmesi icra ve iflas hukuku ile sağlanır.

Hangi işlemler avukat aracılığıyla yürütülür?

İlamlı veya ilamsız alacaklara ilişkin icra ve haciz işlemleri, bunlardan kaynaklı davalar, iflas süreci ve işlemleri, konkordato kararının uygulanması gibi tüm işlemler avukat aracılığıyla yürütülür.

Alacak tahsilinde icra ve iflas hukukunun nasıl bir önemi vardır?

Alacakların etkin ve hızlı bir şekilde tahsili, hem alacaklı hem de borçlunun korunması, haksız haciz işlemlerinin önlenmesi gibi tüm hususlar kanun kapsamında düzenlenmiştir. Kanunun etkin uygulanması alacakları tahsil edilebilir kılmaktadır.

İletişim