Şirketler Hukuku


Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku, Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile ilgili mevzuat kapsamında kurulmuş olan ortaklıkların faaliyetlerinin ve iç işleyişlerinin düzenlenmesi ile şirketler arasındaki her türlü hukuki sürecin yürütülmesini sağlayan hukuk dalıdır.

Kimler şirket kurabilir?

Yerli veya yabancı gerçek kişiler ile tüzel kişiler Türkiye Cumhuriyeti’nde şirket kurabilirler.

Nasıl şirket kurulur?

İlgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli şartları sağlayan gerçek veya tüzel kişiler şirket kurabilirler (Konu ile ilgili olarak detaylı bilgiye Sermaye Şirketleri – Anonim ve Limited Şirket Arasındaki Farklar makalemizden veya bizimle iletişime geçerek ulaşabilirsiniz).

Şirket işleyişi ile ilgili olarak neden avukata ihtiyaç duyulur?

İç tüzüğün hazırlanması, şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, iş sözleşmelerinin hazırlanması, işçilerle her türlü hukuki ilişkinin düzenlenmesi, kanuna uygun şekilde yürütülmesi, şirketler arası ticari ilişkilerde şirket menfaatlerini korumak adına sözleşmelerin hazırlanması, incelenmesi, düzenlenmesi, ortaklar arası ilişkilerin düzenlenmesi gibi işlemlerin tümü avukatlar aracılığıyla yürütülmektedir.

İletişim