Bilişim Hukuku


Bilişim Hukuku nedir?

İnternetin ve doğal olarak teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi ile birlikte, gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramların yasal çerçeve içerisinde ele alınması ihtiyacı doğmuş ve bu bağlamda da Bilişim Hukuku ortaya çıkmıştır. Teknik ifadeyle, sayısal bilginin paylaşımını inceleyen hukuk dalı, Bilişim Hukukudur.

Bilişim Hukukunu ilgilendiren işlerde niçin bir avukata ihtiyacım var?

Gelişen teknoloji ile birlikte birçok hukuki ve cezai uyuşmazlığın gündeme geldiği aşikardır. Bilişime dair her eylemin mutlak bir takibini gerekli kılan bu hukuk dalında, profesyonel bir görüşe ihtiyaç duyulduğundan uzman bir avukata danışılması gereklidir.

İletişim