İş Hukuku


İş hukuku nedir?

İşçi ile işveren arasındaki her türlü durumu yasalar kapsamında düzenleyen hukuk dalıdır.

Neden iş hukuku alanında avukata ihtiyaç duyulur?

İşçiler ile işverenlerin ihtiyaçları her zaman aynı yönde değildir. Bu sebeple tarafların birbirleri arasındaki tüm hususların düzenlenmesi ve kanuna uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir. Bu sebeple hem işçiler hem de işverenler haklarını en etkin şekilde kullanabilmek adına avukata ihtiyaç duymaktadır.

Hangi işlemler avukat aracılığıyla yürütülür?

İş sözleşmelerinin hazırlanması, her türlü ihtarname ve ihbarnamelerin hazırlanması, savunma yazılarının hazırlanması, izin, fazla mesai gibi kanundan kaynaklı her türlü hakka ilişkin uyuşmazlıkların çözümlenmesi gibi tüm işlemler ve uyuşmazlıklar avukatlar aracılığıyla çözümlenir.

İş sözleşmeleri neden önemlidir?

İş Kanunu çoğu konuda işçi ve işveren arasındaki hususları düzenlemiştir. Ancak bazı hususlar tarafların takdirine bırakılmıştır. Bu kapsamda işçi veya işveren arasındaki tüm hususları düzenleyen bir diğer etkin belge taraflar arasındaki iş sözleşmesidir.

İletişim