Ceza Hukuku


Ceza hukuku nedir?

Suç ve ceza kavramlarını tanımlayarak, bu müesseseler üzerine çalışmalar yapan bir kamu hukuku dalıdır. Ceza Hukuku, kendi içerisinde Genel ve Özel olmak üzere iki bölüme ayrılmaktadır.

Genel Ceza Hukuku nedir?

Suç ve ceza kavramının genel hatlarıyla tanımı, maddi ve manevi unsurların bu kavramlar ışığında açıklanması, ceza hukukuna hakim temel ilkeler ile prensiplerin ele alınması gibi hususları irdeleyen ceza hukuku alanıdır.

Özel Ceza Hukuku nedir?

Hangi eylemlerin suç teşkil ettiğini Ceza Kanunlarına dayanarak açıklayan, bu eylemlere yönelik cezanın alt ve üst sınırını düzenleyen ve yine bu eylemlerin birbirinden ayrılan yönlerini ele alan ceza hukuku alanıdır.

Ceza Hukukunu ilgilendiren işlerde niçin bir Avukat ile temsil olmalıyım?

Ülkemizde Ceza Hukuku, soruşturma(Savcılık aşaması) ve kovuşturma(Mahkeme aşaması) evrelerinden oluşmaktadır. Her iki evrenin de kendi içerisinde özel kuralları mevcuttur. Herhangi bir hak kaybı yaşanmaması ve bireyin temel haklarının maksimum düzeyde korunabilmesi gayesiyle uzman bir avukatın temsiline ihtiyaç duyulmaktadır.

İletişim