Blog

  • Maaş Haciz Müzekkeresi ve Tekit

    22 Aralık 2020Maaş haczi nedir? Maaş haczi, İcra ve İflas Kanunu’nun 83. maddesi kapsamında ele alınmıştır: Maaşlar, tahsisat ve her nevi ücretler, intifa hakları ve hasılatı, ilama müstenit […]