7 Eylül 2021
İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler

İnternet Sitelerinde Bulunması Gereken Hukuki Metinler

Photo credit: Unsplash İnternet üzerinden ticari faaliyet yürütmekte olan bir firmanın ya da bir şirketin, web sayfalarına koyması gereken birtakım hukuki metinler bulunmaktadır. KVKK ile Tüketicilerin […]
1 Eylül 2021
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Sonrasında Rekabet Yasağına Aykırılıktan Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Sonrasında Rekabet Yasağına Aykırılıktan Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

Photo credit: Unsplash Türk Ticaret Kanunu’nun 4. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında sayılan uyuşmazlıklar mutlak ticari davalardır. Söz konusu madde kapsamında “her iki tarafın da ticari işletmesiyle […]
24 Ağustos 2021
Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü (Şüyuu İdame Mükellefiyeti) Sözleşmesi

Paylı Mülkiyeti Devam Ettirme Yükümlülüğü (Şüyu İdame Mükellefiyeti) Sözleşmesi

Photo credit: Unsplash Uygulamada İDAME-İ ŞÜYU olarak da bilinir. İzale-i Şüyu, ortaklığın giderilmesi ile son bulması anlamına gelmekte iken; İdame-i Şüyu, paylı mülkiyetteki paydaşların kendi aralarında […]
17 Ağustos 2021

Taşıma Sözleşmeleri ile Sigorta Sözleşmeleri Arasındaki İlişki

Photo credit: Unsplash Konuyla ilgili genel tanımlar üzerinden ilerlemek gerekmektedir: Taşıma Sözleşmesi Bir malın ücreti mukabilinde bir yerden taşınmasını konu edinen akit türüdür. Akde konu mallar […]
9 Ağustos 2021
Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile evlenen yabancılar bakımından gündeme gelen en önemli konulardan biri de evlilik yoluyla nasıl Türk vatandaşlığı kazanılacağıdır. Zira evlilik, yabancı kişiyi doğrudan Türk […]
4 Ağustos 2021
İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Ayıba Karşı Sorumluluğu

İnşaat Sözleşmelerinde Müteahhidin Ayıba Karşı Sorumluluğu

AYIBIN ÇEŞİTLERİ 1-) Açık Ayıp Türk Borçlar Kanunu 474/1 gereğince “gözden geçirilmek suretiyle yapılan muayenesinde görülebilen” ayıplara açık ayıp denmektedir.  Kanun maddesinde belirtildiği gibi iş sahibi, […]
25 Temmuz 2021
Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler

Hayvanları Koruma Kanunu Kapsamında Yapılan Değişiklikler Yürürlüğe Girdi!

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişiklikler, 09/07/2021 tarihli Resmî Gazete ile yürürlüğe girdi. Peki bu değişiklikler neler?  KANUN MADDESİ GÜNCEL HALİ NE DEĞİŞTİ? Madde 3/1-ı […]
14 Temmuz 2021
Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel Dönüşüm Süreci

Risk Tespit Raporu Alınması Bağımsız bölüm maliklerinden herhangi biri veya kanuni temsilcileri, masrafı kendisine ait olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın lisanslandırdığı risk tespit kuruluşlarına tapu […]
5 Temmuz 2021
Whatsapp Yazışmaları Delil Olarak Kabul Edilir Mi?

Whatsapp Yazışmaları Delil Olarak Kabul Edilir Mi?

Bir mesajlaşma uygulaması olan “WhatsApp” hemen hemen hepimizin telefonlarında bulunmaktadır. Günlük konuşmalardan iş görüşmelerine kadar çoğu yazışma da WhatsApp üzerinden gerçekleşmektedir. Bu sebeple de uyuşmazlıklarla ilgili […]
28 Haziran 2021
Kaza Yapan Sürücünün Ve Araç Sahibinin Sorumluluğu

Kaza Yapan Sürücünün Ve Araç Sahibinin Sorumluluğu

Trafik kazası esnasında, kaza yapan aracı kullanan şahıs ile aracın sahibinin aynı kişiler olmaması durumunda, aracın sahibi, “kusursuz sorumluluk ilkesi” gereğince hukuken sorumludur. Aracın bir başkasının […]
21 Haziran 2021
Türk Hukukunda Boşanma Sebepleri

Türk Hukukunda Boşanma Sebepleri

Boşanma, Türk Medeni Kanunu’nun (“TMK”) 161 vd. maddelerinde düzenlenmiştir.  TMK kapsamında boşanma sebepleri genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olmak üzere ikiye ayrılır. Özel boşanma […]
14 Haziran 2021
Türkiye Cumhuriyeti'nde Oturma İzni (İkamet İzni)

Türkiye Cumhuriyeti’nde Oturma İzni (İkamet İzni)

Oturma izni ya da ikamet izni, yabancının ikamet edeceği ilde yer alan Göç İdarelerine gerekli evrakları tamamlamaları koşulu ile yapılacak başvurunun kabulü neticesinde alınmaktadır. Başvurunun eksiksiz […]
İletişim