Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri
Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Photo credit: Unsplash

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 2 kapsamında yetkili makamlarca suç şüphesini öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma”; iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ise “kovuşturma” denmektedir. İddianamenin değerlendirilmesi süreci, soruşturma evresinin içerisinde yer almaktadır.

Ceza Muhakemesi —————>         Soruşturma Evresi

                                  —————>         İddianamenin Değerlendirilmesi (Ara Muhakeme)

                                  —————>         Kovuşturma Evresi

1) Soruşturma evresi:

Suç işlendiğinden haberdar olan soruşturma makamları suça ilişkin deliller ile fail veya failleri araştırır.  Savcılık, soruşturma evresinin sonunda elde edilen bulgulara göre “iddianame” adı verilen belgeyle kamu davasının açılmasına ya da açılmamasına (kovuşturmaya yer olmadığına dair) karar verir. Bu evrede, suç isnadıyla ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlık kesin bir şekilde çözümlenecek değildir. Kuşku belirli bir noktaya ulaşırsa iddianame düzenlenir. Savcılık, iddianame ile şüphelinin suçu işlediğine dair yeterli delile ulaşıldığını ortaya koyar, bu husus değiştirilebilir bir görüştür.

 2) İddianamenin Değerlendirilmesi (Ara Muhakeme):

Bu evre, iddianamenin yetkili ve görevli mahkemenin ilgili defterine kaydıyla ve iddianamenin kabulü kararıyla sona erer. İddianamenin kabulü kararı, iddianamenin değerlendirilmesi evresinin son işlemidir. Bu işlemle kamu davası açılmış olur. Şayet mahkeme, iddianamenin eksiklikler barındırdığına yönelik karar oluşturursa, eksikliklerin giderilerek yeniden tanzim edilmesi noktasına dek iddianameyi savcılığa iade eder.

3) Kovuşturma evresi :

Bu evrede, ilk olarak duruşma hazırlığı yapılır. Akabinde duruşmaya geçilir. Duruşmada, iddia ve savunma makamları dinlendiği gibi tüm deliller ortaya konulur ve tartışılır. Son söz sanığa verilerek duruşma bitirilir ve hüküm kurulur. Hükümlere karşı kanun yollarına başvurulabilir.

Ceza davanızın her aşamasında bir avukatın hukuki görüşüne başvurulması, hak kaybı yaşanmaması adına son derece önemli bir husustur.