Ceza Muhakemesinin Evreleri

30 Kasım 2021
Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 2 kapsamında yetkili makamlarca suç şüphesini öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma”; iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ise […]
İletişim