ceza muhakemesi

30 Kasım 2021
Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri

Ceza Muhakemesi Kanunu madde 2 kapsamında yetkili makamlarca suç şüphesini öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma”; iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ise […]
24 Kasım 2021
Ceza Muhakemesinde Kıyas

Ceza Muhakemesinde Kıyas

Ceza Muhakemesinde, Kanun’da boşluk bulunan durumlar hakkında hüküm bulunmayan duruma en çok benzeyen durumu düzenleyen hukuk kurallarının uygulanması kabul olunmaktadır. Bu bağlamda “Kıyas”, boşluk doldurma faaliyeti […]
İletişim