30 Aralık 2021
Ceza Yargılamasında Tanıklık

Ceza Yargılamasında Tanıklık

Tanık, kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında olay hakkında 5 duyusu ile edindiği algılamaları ifadesiyle açığa vuran kimsedir. Küçük çocuklar ve akıl hastaları dahil herkes tanık […]
24 Kasım 2021
Ceza Muhakemesinde Kıyas

Ceza Muhakemesinde Kıyas

Ceza Muhakemesinde, Kanun’da boşluk bulunan durumlar hakkında hüküm bulunmayan duruma en çok benzeyen durumu düzenleyen hukuk kurallarının uygulanması kabul olunmaktadır. Bu bağlamda “Kıyas”, boşluk doldurma faaliyeti […]
İletişim