21 Mart 2022
Limited Şirketlerde Hisse Devri

Limited Şirketlerde Hisse Devri

Türk Ticaret Kanunu’nun 573. Maddesi uyarınca “Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, […]
12 Kasım 2021

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Karar Yetersayıları

Genel Kurul’da (GK) alınan kararlar herkesi bağlamaktadır. Öyle ki; Kanun Koyucu, toplantı yapılabilmesi ve karar alınabilmesi için GK’ya belirli oranda katılım olmasını öngörmüştür. Yetersayıları, toplantı türüne […]
İletişim