imza beyannamesi

13 Mart 2021
İmza Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi

İmza Beyannamesinin Elektronik Ortamda Verilmesi

20 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (bundan böyle “Tebliğ” olarak anılacaktır.) ile […]
İletişim