istihkak prosedürü

31 Ocak 2021
İstihkak Prosedürü

İstihkak Prosedürü – İstihkak iddiası nedir?

İcra ve İflas Kanunu’nun 85. Maddesi uyarınca; “Borçlunun kendi yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır mallariyle taşınmazlarından ve alacak ve haklarından alacaklının ana, faiz ve masraflar […]
İletişim