hükmün tashihi

4 Ekim 2021
Hükmün Tahsisi

Hükmün Tashihi (Maddi Hataların Düzeltilmesi)

Mahkemece tesis olunan hükümde, yazı ve hesap hataları ile diğer benzeri açıkların bulunması halinde başvurulacak ve izlenecek yol HMK madde 304 kapsamında HÜKMÜN TASHİHİ müessesesidir. Bu […]
İletişim