16 Şubat 2022
Korumalı İşyeri

Korumalı İşyeri

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 27/01/2022 tarihinde Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) yayınlamıştır. Söz konusu Yönetmelik kapsamında korumalı işyeri statüsünün kazanılması, korumalı işyerlerinin […]
4 Şubat 2022

Telafi Çalışması

Telafi çalışması, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 64. Maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre işçinin normal çalışma süresinin altında çalışması halinde işverence telafi çalıştırması yaptırılabilir. İş Kanunu Madde […]
22 Aralık 2021
İşçinin Rekabet Yasağı

İşçinin Rekabet Yasağı

İşçiler, yaptıkları işin niteliği gereği işveren hakkından teknik, idari, işleyişle ilgili, müşteri bilgisi vb. bilgilere sahip olmaktadır. İşçinin, çalıştığı süre boyunca söz konusu bilgileri gizlemesi gerekmekte […]
17 Aralık 2021
İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları

İşçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş ilişkisini sona erdirmesine ikale sözleşmesi denilmektedir. Ancak bu karşılıklı anlaşmanın geçerli olması için sıkı şekil şartları bulunmaktadır. İkale sözleşmesi ve […]
8 Aralık 2021
İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebepleri

İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebepleri

İşverenin haklı nedenle fesih hakkı, İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca işveren, maddede belirtilen sebeplerden birine dayanarak fesih yaparsa, bu halde yapılan fesih […]
17 Kasım 2021

Geçerli Bir İbranamenin Şartları

İbra, bir kimsenin herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle karşı tarafın kendisine olan ödeme yükümlülüğü de dahil olmak üzere her türlü yükümlülüklerini sona erdirme iradesini ortaya koymasıdır. […]
1 Eylül 2021
İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Sonrasında Rekabet Yasağına Aykırılıktan Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Sonrasında Rekabet Yasağına Aykırılıktan Doğan Uyuşmazlıklarda Görevli Mahkeme

Photo credit: Unsplash Türk Ticaret Kanunu’nun 4. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında sayılan uyuşmazlıklar mutlak ticari davalardır. Söz konusu madde kapsamında “her iki tarafın da ticari işletmesiyle […]
İletişim