önalım hakkı

1 Mart 2021
Şufa Hakkı (Önalım hakkı)

Şufa Hakkı (Önalım Hakkı)

1. Şufa Hakkı Nedir? Şufa hakkı; kanundan doğan ve sözleşmeden doğan şufa hakkı olmak üzere ikiye ayrılır. Kanundan doğan şufa hakkı Türk Medeni Kanunu’nun 732. Maddesinde […]
İletişim