tahliye taahhütnamesi

7 Haziran 2021
Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesinin Koşulları

Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesinin Koşulları

Tahliye taahhüdü, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7. Maddesinin 1. Fıkrası ile Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında düzenlenmiştir. 6570 sayılı Kanun – […]
İletişim