Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesinin Koşulları

Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesinin Koşulları
Geçerli Bir Tahliye Taahhütnamesinin Koşulları

Photo credit: Unsplash

Tahliye taahhüdü, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un 7. Maddesinin 1. Fıkrası ile Türk Borçlar Kanunu’nun 352. Maddesinin 1. Fıkrası kapsamında düzenlenmiştir.

6570 sayılı Kanun – Madde 7/1

Kiracı tarafından gayrimenkulün tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağmen tahliye edilmezse icra dairesine müracaatla tahliye isteyebilir

TBK – Madde 352/1

“Kiracı, kiralananın teslim edilmesinden sonra, kiraya verene karşı, kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı yazılı olarak üstlendiği hâlde boşaltmamışsa kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak bir ay içinde icraya başvurmak veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir.”

Geçerli bir tahliye taahhütnamesinden söz edebilmek için:

  1. Taraflar arasında geçerli bir kira sözleşmesi bulunması,
  2. Taahhüdün yazılı olarak verilmiş olması,
  3. Bizzat kiracı tarafından veya yetkili temsilcisi/vekili tarafından verilmiş olması,
  4. Kiraya verene karşı verilmiş olması,
  5. Kiralanın tesliminden sonraki bir tarihte verilmiş olması (diğer bir ifade ile kira sözleşmesinin fiili başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte verilmiş olması),
  6. Şayet kira sözleşmesi uzamış ise, bu halde uzayan kira dönemi içerisinde verilmiş olması,
  7. Belirtilen tarihte gayrimenkulün tahliye edileceğinin belirtilmiş olması gerekmektedir.

Bu şartların varlığı halinde geçerli bir tahliye taahhütnamesinden söz edilebilecektir. Daha önceleri her ne kadar bu taahhütnamenin noter huzurunda verilmiş olması şartı aransa da şu an için böyle bir zorunluluk bulunmamakta olup, noter huzurunda verilmeyen tahliye taahhütnameleri de geçerli kabul edilmektedir.

Bu kapsamda “yazılı tahliye taahhüdü, kiralayana, başka bir nedene ihtiyaç duymadan ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü altına girmeden, kira ilişkisini ortadan kaldırma imkânını sağlamaktadır” [1].

Gayrimenkulün Taahhütnameye Rağmen Tahliye Edilmemesi

Kiracı, taahhütnamede belirtilen tarihte tahliyeyi gerçekleştirmezse bu halde kiraya veren tahliye taahhütnamesine dayanarak icra takibi ve dava açabilir.

TBK’nın 352. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca tahliye talep eden kiraya veren, sözleşmenin bitiminden itibaren 1 ay içerisinde bu hakkını kullanabilecektir. 1 ay içerisinde tahliye talepli icra takibinin veya tahliye davasının açılmaması halinde söz konusu tahliye taahhütnamesine dayanarak dava açılamayacaktır.

[1] “Tahliye Sebebi Olarak Yazılı Tahliye Taahhüdü” başlıklı makale, Yar. Doç. Dr. Süleyman Yalman, s.10.