21 Kasım 2022
Boşanma ve Evliliğin İptali Halinde Mirasçılık Hakkı

Boşanma ve Evliliğin İptali Halinde Mirasçılık Hakkı

Evliliğin yasal olarak sona ermesi hali, boşanma olarak adlandırılmaktadır. Boşanma ile taraflar arasındaki evlilik birliği sona erer ve eşlerin birbirlerine karşı olan miras hakları sona erer. […]
2 Ağustos 2022
Yabancıların Miras Hakkı

Yabancıların Miras Hakkı

Türk vatandaşlarının olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti içerisinde mal sahibi olan yabancı uyruklu kişilerin de ülkemizde miras hakkı bulunmaktadır. Şöyle ki Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku […]
8 Temmuz 2022
Miras Sözleşmelerinin Genel Özellikleri

Miras Sözleşmelerinin Genel Özellikleri

MİRAS SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ Miras sözleşmesi esas itibarıyla borç doğuran sözleşme değildir. Miras sözleşmesi, vasiyetçi ile yapılan ölüme bağlı bir sözleşmedir. Mirasçının miras payını temlik maksadı […]
31 Mart 2022
Ölüme Bağlı Tasarruflarda İkameler

Ölüme Bağlı Tasarruflarda İkameler

I. ALELADE İKAME (YEDEK MİRASÇI ATAMA) MK 520’ye göre, tasarrufu yapan kimse, mirasçı veya lehine vasiyet yapılan kişinin KENDİSİNDEN ÖNCE ÖLMESİ veya MİRASIN HERHANGİ BİR SEBEPLE […]
14 Mart 2022
Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümleri

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Hükümleri

Feragatin Esas Sonucu Feragat eden kişi, beklenen bir hak niteliğinde olan miras hakkını kaybeder. Miras bırakanın ölümünden sonra onun mirasçılık hak ve sıfatı doğmaz. Mirastan feragat […]
21 Eylül 2021
Veraset İlamı

Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)

Photo credit: Unsplash Veraset İlamı Nedir? Veraset ilamı, diğer adıyla “Mirasçılık Belgesi” Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesi uyarınca şu şekilde tanımlanmıştır: “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları […]
İletişim