Veraset İlamı (Mirasçılık Belgesi)

Veraset İlamı

Veraset İlamıPhoto credit: Unsplash

Veraset İlamı Nedir?

Veraset ilamı, diğer adıyla “Mirasçılık Belgesi” Türk Medeni Kanunu’nun 598. Maddesi uyarınca şu şekilde tanımlanmıştır: “Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.”.

Kanun maddesinden de görüleceği üzere murisin vefatı sonrasında mirasta hak sahibi olduğunu iddia eden kişinin söz konusu mirastan pay alabilmesi için mirasçılık belgesine sahip olması gerekmektedir. Bunun için başvuru yapmak gerekmekte olup, bu başvuruyu yapma hakkı yasal veya atanmış mirasçılara aittir. Mirasçılık belgesi için sulh hukuk mahkemesine veyahut notere başvuru yapılması gerekmektedir.

Noterden Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

  1. Belgeyi talep eden kişi ile muris arasında soy bağı bulunması gerekir.
  2. Yabancılık unsuru olmaması gerekir.
  3. Herhangi bir mirasçılık sözleşmesi veya vasiyetname bulunmaması gerekir.
  4. Gaiplik veya evlatlık durumlarının söz konusu olmaması gerekir.

Söz konusu şartları taşıyan mirasçı; ölüm belgesi, nüfus kayıt örneği ve veraset ilamı başvuru formu ile birlikte bizzat veya vekil aracılığıyla notere başvuru yapabilir. Gerekli şartların taşınmaması halinde noter tarafında ret belgesi verilecektir. Bu halde Sulh Hukuk Mahkemelerine başvuru yapmak gerekir.

Sulh Hukuk Mahkemesinden Mirasçılık Belgesi Nasıl Alınır?

Veraset ilamı talep eden kişi, noterin ret kararı üzerine veya doğrudan talebi içeren dilekçe, ölüm belgesi ve nüfus kayıt örneği ile birlikte sulh hukuk mahkemesine bizzat veya vekil aracılığıyla başvurarak mirasçılık belgesi talebi ile dava açabilir.

Söz konusu davalarda yetkili mahkeme, murisin son ikametgahının bulunduğu yer mahkemesi veya mirasçılardan herhangi birinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir.