icra prosedürü

9 Nisan 2021

Tehir-i İcra Prosedürü (İcranın Geri Bırakılması)

Kesinleşmeden icraya konulabilen bir yerel mahkeme ilamına ilişkin olarak istinaf mahkemesine başvurulması, kendiliğinden ilamın icrasını durdurmaz. Yerel mahkeme kararına karşı istinafa başvuran tarafın ilamın icrasını durdurabilmesi […]
İletişim