• Malpraktis Davaları
  Malpraktis Davaları
  Malpraktis, sağlık hizmeti sunan bir kişinin, standart tıbbi uygulamalara uygun olarak davranmaması sonucu hastaya zarar vermesi durumunu ifade eder. Türk hukukunda malpraktis davaları, genellikle tıbbi hatalar […]
 • Yeniden Kiralama Yasağı
  Yeniden Kiralama Yasağı
   Kira ilişkileri, hem kiracıların hem de ev sahiplerinin haklarını koruyan önemli yasal düzenlemelerle belirlenir. Bu düzenlemelerden biri de Türk Borçlar Kanunu’nun 355. maddesinde yer alan “Yeniden […]
 • Tenfiz Şartları
  Tenfiz Şartları
  Tenfiz, icrai nitelikte olan bir yabancı mahkeme kararının Türkiye’de geçerli olması adına açılan dava türüdür. Bu prosedürünün varlığı yabancı mahkemeye konu olan uyuşmazlığın yeniden yargılama konusu […]
 • Taşkın Haciz
  Taşkın Haciz (Aşkın Haciz)
  İcra ve İflas Kanunu, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkileri düzenleyen önemli bir hukuki çerçevedir. Bu kanun kapsamında, özellikle “Taşkın Haciz” meselesi, alacaklıların borçlu mal varlığını aşırı […]
 • Koruma Kararı
  Koruma Kararı
  Koruma Kararı Nedir? Makalemizin konusu olan koruma kararı, kişinin suçtan zarar görmesini önlemek adına verilen tedbir kararıdır ve 6284 sayılı 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına […]
 • Koruma Tedbirlerinden Yakalama
  Koruma Tedbirlerinden Yakalama
  Suç şüphesi altında bulunan kişinin hakim kararı olmaksızın geçici olarak özgürlüğünün kısıtlanması halidir. Yakalamanın temel amacı, yakalanan kişiyi yetkili ve görevli adli merci önüne çıkarmaktadır. Önleme […]
 • Adli Kontrol Tedbiri
  Adli Kontrol Tedbiri
  CMK madde 109’da tanımlanan madde hükümleri kapsamında sanığa/şüpheliye isnat edilen suçun ceza süresi ne olursa olsun adli kontrol tedbiri uygulanabilir. Adli kontrol, sanığın/şüphelinin tutuklanması yerine uygulanan […]
 • Çekin İbrazı ve Karşılıksızdır İşlemi
  Çekin İbrazı ve “Karşılıksızdır” İşlemi
  TTK hükümleri gereği, “çek, ibrazında ödenir” maddesi açıktır. Bu minvalde belirtmek gerekir ki çekin ödemesini tahsil edebilmek için bankaya veya takas odasına sunulmasına da ibraz adı […]
 • Vasiyetnameden Dönme
  Vasiyetnameden Dönme
    Vasiyetname tek taraflı bir hukuki işlem olduğundan vasiyetçi vasiyetnamesinden istediği zaman serbestçe dönebilir. Vasiyetçi hiçbir zaman dönmeyeceğini beyan etse dahi dönme hakkını kaybetmez, bu haktan […]
 • Zimmet Suçu
  Zimmet Suçu
  Bir kişinin kendisine emanet edilen para veya eşyayı kendisine veyahut bir başkasının mal varlığına geçirmesi eylemi zimmete geçirme eylemini oluşturmaktadır. Birden fazla ülkede suç olarak sayılan […]
 • Nafakanın Arttırılması
  Nafakanın Arttırılması
  Taraflardan birinin boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması haline, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla, ilgili taraf geçimi için diğer taraftan karşı tarafın mali gücü oranında nafaka talep […]
 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu
  Sosyal Medya Üzerinden Hakaret Suçu
  Bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırıda […]
 • Ceza Yargılamasında Tanıklık
  Ceza Yargılamasında Tanıklık
  Tanık, kendisine karşı yürütülmeyen bir ceza soruşturmasında olay hakkında 5 duyusu ile edindiği algılamaları ifadesiyle açığa vuran kimsedir. Küçük çocuklar ve akıl hastaları dahil herkes tanık […]
 • İşçinin Rekabet Yasağı
  İşçinin Rekabet Yasağı
  İşçiler, yaptıkları işin niteliği gereği işveren hakkından teknik, idari, işleyişle ilgili, müşteri bilgisi vb. bilgilere sahip olmaktadır. İşçinin, çalıştığı süre boyunca söz konusu bilgileri gizlemesi gerekmekte […]
 • İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları
  İkale Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları
  İşçi ile işverenin karşılıklı anlaşarak iş ilişkisini sona erdirmesine ikale sözleşmesi denilmektedir. Ancak bu karşılıklı anlaşmanın geçerli olması için sıkı şekil şartları bulunmaktadır. İkale sözleşmesi ve […]
 • İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebepleri
  İşveren Açısından Haklı Nedenle Fesih Sebepleri
  İşverenin haklı nedenle fesih hakkı, İş Kanunu’nun 25. maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu madde uyarınca işveren, maddede belirtilen sebeplerden birine dayanarak fesih yaparsa, bu halde yapılan fesih […]
 • Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri
  Ceza Muhakemesinin Yapısı ve Evreleri
  Ceza Muhakemesi Kanunu madde 2 kapsamında yetkili makamlarca suç şüphesini öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen evreye “soruşturma”; iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye ise […]
 • Ceza Muhakemesinde Kıyas
  Ceza Muhakemesinde Kıyas
  Ceza Muhakemesinde, Kanun’da boşluk bulunan durumlar hakkında hüküm bulunmayan duruma en çok benzeyen durumu düzenleyen hukuk kurallarının uygulanması kabul olunmaktadır. Bu bağlamda “Kıyas”, boşluk doldurma faaliyeti […]
 • Geçerli Bir İbranamenin Şartları
  Geçerli Bir İbranamenin Şartları
  İbra, bir kimsenin herhangi bir hukuki ilişki nedeniyle karşı tarafın kendisine olan ödeme yükümlülüğü de dahil olmak üzere her türlü yükümlülüklerini sona erdirme iradesini ortaya koymasıdır. […]
 • Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Karar Yetersayıları
  Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantıları ve Karar Yetersayıları
  Genel Kurul’da (GK) alınan kararlar herkesi bağlamaktadır. Öyle ki; Kanun Koyucu, toplantı yapılabilmesi ve karar alınabilmesi için GK’ya belirli oranda katılım olmasını öngörmüştür. Yetersayıları, toplantı türüne […]