Şirket avukatı nedir?

Şirket avukatı nedir

Photo credit: Unsplash

Şirketler Hukuku; hem ticari sektörlerin hem de hukukun ayrılmaz bir parçası olup, kendi içerisinde birçok çeşit faaliyet dalı barındıran bir hukuk prensibidir. Uygulamada hukukun en dinamik olduğu nokta, şirketler hukukunun vücut bulduğu yerde başlamaktadır. Zira ticari iş yapan tüm işletmeler ile kurumsal firmalar, kendi faaliyet alanlarını şekillendiren yasal çerçeveyi bilmek ve bu çerçeveye göre hareket etmekle yükümlüdür. Bu nedenle; şirketler hukuku alanında uzmanlaşmış bir şirket avukatı ile çalışmak ticaretin içerisinde yer alan tüm şirketler açısından elzemdir.

ŞİRKET AVUKATI OLMAK

Bir şirket avukatı, ticari işlemlerin yasallığını sağlayarak, şirket yetkililerinin görev ve sorumlulukları dahilinde şirketlere danışmanlık hizmeti sunar. Bu çerçevede; sözleşme hukuku, iş hukuku, vergi hukuku, kıymetli evrak hukuku, icra ve iflas hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve şirketin çalışmakta olduğu sektöre özgü kanun veya kanunlar başta olmak üzere bir şirketin temel danışmanlık gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak, şirket avukatının öncül görevleri arasındadır.

ŞİRKETLER İÇİN HUKUKİ DANIŞMANLIK

Avukat – Müvekkil ilişkisinin şirketler nezdinde hukuki danışmanlık şeklinde kurulması, şirket tarafından atılabilecek olası yanlış adımların, baştan tedbirli davranılarak önlenmesi anlamına gelmektedir. Nitekim bir şirket avukatının hukuki danışmanlık hizmeti sunması, müvekkil şirketin iş yaptığı diğer firmaların da kendini güvence altında hissetmesine ve yasal zemine uygun işlemlerde bulunulduğunun düşünülmesine imkan tanıyacaktır. Şirket avukatı, bir şirketin kurumsallaşması ve globalleşmesi için sahip olması gereken yegane rehberdir. Bir şirketin hukuki hizmet alarak ticaretine yön vermesi, sektörel bazda prezentabl olunması açısından çok önemlidir. Bu sebeple, bir şirket avukatından hukuki danışmanlık hizmeti alınması tavsiye olunmaktadır.

ŞİRKET AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Bir şirket avukatı, müvekkil şirketin ticari işlerinde karşılaşabileceği tüm sözleşmelerin hazırlanmasını ve revize edilmesini sağlar. Aynı zamanda, şirketin diğer firmalarla yaşayabileceği uyuşmazlıklara binaen açılabilecek davaları da takip eder. Bunun dışında, şirketin çalışanları ile iş ilişkilerini düzenlenmesi de yine şirket avukatının danışmanlığı içerisindedir. Ticari hayatta atılabilecek tüm adımların şirket avukatının bilgisi dahilinde atılması ve olası tüm problemlerin tedbirli davranılarak önlenmesi, şirket avukatına ihtiyaç duyulmasını bizlere açıklar.

Bir şirket avukatının görevi yalnızca bu sayılanlarla sınırlı kalmayıp, müvekkil şirketin karşılaşabileceği her türlü uyuşmazlık ile danışmanlık hizmeti verilmesini gerektiren diğer koşullarda rol almasını da içermektedir.

ŞİRKET AVUKATI ÜCRETİ

Her şirketin kendi sektörüne ve ticari bölgesine göre değerlendirilmesi, ihtiyaç duyduğu hukuki hizmetin tespiti edilmesi neticesinde bu ücretin kararlaştırılması gerekmektedir. Bu sebeple şirket avukatlığında ve buna bağlı hukuki danışmanlıkta kesin bir ücret söz konusu değildir.