Türkiye Cumhuriyeti’nde Oturma İzni (İkamet İzni)

Türkiye Cumhuriyeti'nde Oturma İzni (İkamet İzni)
Türkiye Cumhuriyeti'nde Oturma İzni (İkamet İzni)

Photo credit: Unsplash

Oturma izni ya da ikamet izni, yabancının ikamet edeceği ilde yer alan Göç İdarelerine gerekli evrakları tamamlamaları koşulu ile yapılacak başvurunun kabulü neticesinde alınmaktadır.

Başvurunun eksiksiz ve usule uygun bir şekilde yapılabilmesi için başvurucuların vekil ile temsil olması ve işlemlerin vekaleten yürütülmesi önem arz etmektedir.

Kısa dönem ikamet izni kimlere verilir?

 1. Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar
 2. Türkiye’de taşınmazı bulunan yabancılar
 3. Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar
 4. Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzer araçlarla gelen yabancılar
 6. Turizm amaçlı kalacak yabancılar
 7. Tedavi alacak yabancılar
 8. Adli ve İdari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar
 9. Aile ikamet izni şartlarını kaybeden yabancılar
 10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacak yabancılar
 11. Kamu kuruluşları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar
 12. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar
 13. Bakanlar kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacak yabancılar
 14. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları

Kısa dönem ikamet izni ne kadar süre için verilir?

Bu süre kural olarak en fazla iki yıldır. Evrakların tamamlanmasından sonra yapılan başvuruya müteakiben başvuru sahibine ikamet başvuru belgesi verilmektedir. Bu belge ile birlikte ikamet izni başvurusu sonuçlanıncaya dek başvurucuya 90 güne kadar ikamete müsaade edilmesi söz konusudur.