Kripto Para İle Ödeme Yapılması Yasaklandı

Kripto Para İle Ödeme Yapılması Yasaklandı
Kripto Para İle Ödeme Yapılması Yasaklandı

Photo credit: Unsplash

16 Nisan 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik (bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) kapsamında, bugüne dek herhangi bir yaptırıma tabi olmayan kripto varlıklar hakkında birtakım düzenlemeler getirildi ve kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılması yasaklandı.

Yönetmelik ile birlikte kripto paranın / varlıkların tanımı da ilk defa ele alınmış oldu. Bu kapsamda kripto varlık:

“Dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıkları ifade eder.”

Peki Yönetmelik kapsamında getirilen düzenlemeler neler?

  1. Kripto varlıkların bir ödeme yöntemi olarak doğrudan veya dolayı şekilde kullanılması yasaklandı.
  2. Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulması yasaklandı.
  3. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların kullanılması yasaklandı.

Bu yasaklamalar neticesinde;

  • Kripto varlıklar ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamayacak.
  • Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacak. Ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıklar kullanılamayacak.
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.
  • Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyecek.
  • Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştirmeyecek, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacak.

SONUÇ

Yönetmelik ile birlikte, kripto paraların alım satımına yönelik herhangi kısıtlama ya da yasaklama getirilmezken; kripto varlıkların ödeme yöntemi olarak kullanılması engellenmiş oldu.