Konkordato Komiseri ve Özel Denetçi Arasındaki Farklar

Konkordato Komiseri ve Özel Denetçi Arasındaki Farklar
Konkordato Komiseri ve Özel Denetçi Arasındaki Farklar

Photo credit: Unsplash

Konkordato Komiseri ve Özel Denetçi arasındaki farklar hakkında detaylı bilgileri makalemizde derledik.

İşte o farklar;

  1. Konkordato komiseri usulsüzlük tespiti yapamaz. Komiserin, usulsüzlük tespit etmek gibi bir yetkisi ya da görevi yoktur.
  2. Özel denetçi ile konkordato komiserini birbirinden ayıran temel fark, konkordato komiserinin şirketler içerisinde var olabilecek muhtemel usulsüzlükleri tespit etme gibi bir yetkisinin bulunmamasıdır. Kanuni anlamda bu yetki yalnızca özel denetçilere tanınmıştır. Bu bağlamda, öncelikle nitelik olarak birbirinden ayrılan iki müessese mevcuttur.
  3. Konkordato komiseri, konkordato kararı verildikten sonraki süreci takip eden işlerde gözlemci olarak birtakım işlemlerin tamamlanması için oluşturulmuş ve İcra-İflas Kanunu’nda da bu maksatla yer verilmiş bir mekanizma gibidir.

    Özel denetçiler ise Türk Ticaret Kanunu kapsamında ele alınmış ve geçmişte yapılan işlemleri inceleme yetkisine haiz olan, bu işlemlerde herhangi bir usulsüzlük veya aykırılık yapılıp yapılmadığını kontrol eden, denetleyen ve tamamen farklı nitelikleri havi bir müessesedir.

  4. Görevsel anlamda, özel denetçiler ile komiserlerin herhangi bir ortak noktası yoktur. Farklı görevleri olan, farklı işlemleri ele alan ve bu yüzden de farklı kanunlarda düzenlenen iki farklı müessese söz konusudur.
  5. Bir mahkeme tarafından konkordato komiseri atanması, bir başka mahkeme tarafından özel denetçi atanmasına engel teşkil etmez. Zira, kanunlarda ve doktrinde böyle bir engel olmadığı gibi özel denetim adı altında düzenlemesi yapılan müessese, pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının uzantısı olarak hukukumuzda yer bulan hukuki bir normdan ibarettir.