Gayrimenkul Edinimi Yolu ile Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

Türk Vatandaşlığı
Türk Vatandaşlığı

Photo credit: Unsplash

 Gayrimenkul Edinimi Yolu ile Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır?

2018 yılında gerçekleştirilen Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik (bundan böyle “Yönetmelik” olarak anılacaktır.) değişikliği ile birlikte ülkemizde yabancı kişilerin en az 250.000 USD (İki yüz elli bin ABD Doları) tutarındaki taşınmaz veya taşınmazları satın alarak istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanabilmesi mümkün kılınmıştır. 

Peki burada dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

 1. Satın alınacak taşınmazın niteliği hususunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Konut, işyeri, arsa, tarla veya bahçe vb. alınarak da Türk vatandaşlığı kazanılması mümkündür.
 1. Noter nezdinde yapılacak bir satış vaadi sözleşmesi ile de sanki tapu devri yapılmış gibi Türk vatandaşlığı kazanılabilir. 
 1. Satın alınacak (veya satış vaadine konu edilecek) taşınmazın sayısı hususunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile taşınmazların değerlerinin toplamı en az 250.000 USD olduğu sürece istediğiniz sayıda taşınmaz edinmeniz mümkündür.
 1. Birden fazla taşınmaz satın alınması halinde bu taşınmazların tümünün tek bir satıcıya ait olması zorunluluğu bulunmamaktadır. Birden fazla satıcının birden fazla taşınmazını satın almak mümkündür.

Bu noktada taşınmazların birden fazla tapu müdürlüğüne bağlı olması halinde vatandaşlık başvuru sürecinin uzayacağını belirtmek isteriz. Zira tapu müdürlüklerinin birbirinden onay almaları beklenmekte ve bu idari durum süreci uzatmaktadır.

 1. Taşınmazın değer tespitinde 3 tane bedel esas alınır: taşınmazın resmi senet (tapu) veya satış vaadi üzerinde belirtilen değeri, değerleme (ekspertiz) raporundaki değeri, transfer edilen ve dekontta gösterilen değer (bedel). Bu üç bedelin de 250.000 USD değerini sağlaması gerekmektedir. 
 1. Ödemenin dolar cinsinden karşılığı bulunurken, ilgili işlem yapılmadan bir gün önce Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilen efektif satış kuru esas alınacak ve TL cinsinden yapılan ödemenin 250.000 USD sınırına ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilecektir. 

Bu noktada belirtmek isteriz ki, satış vaadi sözleşmesi ile yapılacak işlemlerde ödemenin MUTLAKA imza öncesinde yapılmış olması gerekmektedir. 

 1. Yönetmelik kapsamında edinim tarihine göre aranan 250.000 USD değerin tespitinde yararlanmak üzere mevcut piyasa değerini gösteren taşınmaz değerleme (ekspertiz) raporu alınması gerekmektedir. Bu raporlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’nın veya “Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)’nin internet sayfalarında yayınlanmış olan gayrimenkul değerleme şirketlerinden alınmalıdır. 
 1. Alınan değerleme (ekspertiz) raporları 3 ay süreyle geçerli olup, rapor alındıktan 3 ay içerisinden başvurunun yapılması gerekmektedir.
 1. Ödeme sonrasında alınacak dekontların banka tarafından onaylanması gerekmektedir. Ödeme yurtdışından yapılacak ise paranın gönderildiği hesaba ait dekont da sunulmalıdır. 
 1. Satış işleminde dekont tarihi, satış tarihinden sonra da olabilir. Ancak satış vaadi sözleşmesi söz konusu olması halinde dekont tarihinin, sözleşmenin noterde düzenlenmesinden önce veya en geç sözleşme düzenleme tarihinde olması gerekmektedir.
 1. Şayet taşınmaz başka bir yabancıdan alınacak ise devamdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir. Aksi halde vatandaşlık kazanılması mümkün değildir:
 1. Satın alınacak olan taşınmaz, yabancı gerçek kişiler adına tapu sicilinde kayıtlı olmamalıdır (Edinecek olan yabancı kişinin eşi ve çocukları dahil). 
 2. Edinecek olan yabancı gerçek kişinin kendi, eşi ve çocukları tarafından 12.01.2017 tarihinden sonra devredilmiş olmamalıdır. 
 3. Taşınmazı edinecek olan yabancı gerçek kişinin ortağı ya da yöneticisi olduğu şirket tüzel kişiliği adına tapu sicilinde kayıtlı olmamalıdır.
 1. Taşınmaz satın alınırken tapuya söz konusu taşınmazın 3 yıl süreyle satılamayacağına ilişkin şerh konacak olup, bu süre boyunca taşınmazın satılması mümkün olmayacaktır.
 1. Ödeme yapılırken açıklamaya ada, parsel gibi taşınmaz bilgileri ile vatandaşlık başvurusu yapacak kişinin ismi eklenmelidir.
 1. Vekaletname ile işlem yapılacak ise, vekaletnamede mutlaka taşınmazın 3 yıl süreyle satılamayacağına ilişkin şerh koyma yetkisi ile Türk vatandaşlığı başvurusu yapabilme yetkilerinin yer alması gerekmektedir.

Yönetmelik kapsamında yapılan değişiklik ve uygulamasına ilişkin hususları içerir kılavuz kapsamında da bu hususlar belirtilmiş olup, tam metne https://www.tkgm.gov.tr/sites/default/files/icerik/ekleri/kilavuz.pdf adresinden ulaşabilirsiniz.

Konu ile ilgili her türlü sorunuz, detaylı bilgi ve Türk vatandaşlığı ile ilgili olarak yapılacak başvurularınız için bize ulaşabilirsiniz.