Covid-19 (Kovid-19) Pandemisi Sebebiyle Özel Hastanelere Ödenen İlave Ücretlerin Geri Alınması

Covid-19 (Kovid-19) Pandemisi Sebebiyle Özel Hastanelere Ödenen İlave Ücretlerin Geri Alınması

Photo credit: Unsplash

Covid-19 (Kovid-19) Pandemisi sebebiyle özel hastanelerde tedavi gören vatandaşlarımızdan son günlerde ödedikleri ilave ücretlerin geri alınması hususunda yardım talepleri alıyoruz. Bu hususta önemli olacağını düşündüğümüz bilgileri makalemizde sizler için derledik.

09.04.2020 tarihli 31094 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nin İlave Ücret Alınmayacak Sağlık Hizmetleri başlıklı 1.9.3. maddesine “pandemi süresince pandemi olgularının tanı ve tedavileri ibaresi eklenmiştir.

Peki söz konusu madde ne anlama gelmektedir? Bu noktada öncelikle ilave ücret kavramını incelemek gerekmektedir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 73. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca;

“Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularınca, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak, genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerden sağlık hizmeti sunucularının giderleri ve ürettikleri sağlık hizmetlerinin maliyetleri, yapılan sübvansiyonlar gibi kriterler dikkate alınarak bu bedellerin iki katına kadar alınabilecek ilave ücretin tavanını belirlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.(1) Bu tavan dahilinde alınabilecek ilave ücret oranları Kurumca belirlenir.”

Söz konusu madde kapsamında SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) ve eklerinde yer alan sağlık hizmetleri işlem bedellerine ek olarak genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olunan kişilerden SGK ile sözleşmeli vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları tarafından alınan ücrettir. Yukarıda bahsettiğimiz 09.04.2020 değişikliği kapsamında ise pandemi diğer bir ifade ile Covid-19 tanı ve tedavileri ile ilgili olarak ilave ücret alınamayacağı düzenlenmiştir.

Peki ilave ücret ödeyip ödemediğimizi nereden anlayacağız?

Bu halde tedavi gördüğünüz hastaneden detaylı hizmet dökümü almanız gerekmektedir. Şayet bu hizmet dökümünde ilave ücret görmeniz halinde, bu bedellerin tarafınıza iadesini talep edebilirsiniz.

Bu hususta profesyonel destek nasıl alabilirim?

D&G Hukuk ve Danışmanlık olarak alanında uzman avukatlarımız ile irtibata geçerek konu hakkında destek alabilirsiniz.

D&G Hukuk Bürosu iletişim bilgileri nedir?

Ofisimiz İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi’nde bulunmaktadır. Detaylı bilgi için İletişim sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.