Varlık Barışı
Varlık Barışı

Photo credit: Unsplash

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 93. Maddesi kapsamında yurt dışında ve yurt içinde bulunan bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılmasına ilişkin hükümler ele alınmıştır. İlgili maddede yer alan hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise “1 Seri No’lu Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ” ile belirlenmiştir.

Bu düzenlemeden yararlanmak için son tarih, (Kanun maddesinde 30.06.2021 olarak belirtilmesine karşın) 31706 Sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 5058 Sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldığı üzere 30.06.2022 tarihi olarak belirlenmiştir.

Bu düzenleme ile belirlenen tarihe kadar varlıklarını bildiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıklarından serbestçe tasarruf edebilecektir.

 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 93. Madde kapsamında;

  • Kanun kapsamına giren varlıkların (hem yurt dışındaki hem de yurt içindeki) kayda alınmasına olanak sağlanmıştır.
  • Varlık barışından yararlanılarak Türkiye’ye getirilen veya kayda alınan varlıklar nedeniyle vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmaması hedeflenmiştir.
  • Gerçek ve tüzel kişilere, yurt dışında veya yurt içinde bulunan varlıklarını kayıt altına alma ve birtakım imkanlardan yararlanma olanağı verilmiştir.
  • Türkiye’ye getirilecek veya kayda alınacak varlıkların, geçmişte belli bir tarih itibariyle sahip olunduğunun ispatı gerekmemektedir.

Netice itibariyle;

  • Varlık barışı, vergi incelemesine karşı koruma sağlamakla vergi tarhiyatı yapılmamasını konu edinir.
  • Varlık barışı, vergi cezası kesilmemesi esasına dayanır.

Kısaca varlık barışı, herhangi bir vergi ödemesi yapmaksızın vergi denetimlerine karşı koruma sağlamakla, kayıt dışı kazancı söz konusu ise bu kazancı yasal dayanaklar ile meşru hale getirmektedir.

İletişim