Mal Ayrılığı (Evlilik) Sözleşmesi

Mal Ayrılığı Sözleşmesi
Mal Ayrılığı Sözleşmesi

Photo credit: Unsplash

Eşler arasında evlilik birliği içerisinde edinilen malların kime ait olacağının ve nasıl paylaşılacağının düzenlendiği sözleşmelere mal rejimi/mal ayrılığı sözleşmesi (halk arasındaki adıyla “evlilik sözleşmesi”) denilmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nun 202. Maddesi uyarınca “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır”. Kanunda belirtilen kişisel mallar dışında kalan mallar normal şartlarda ortaktır. Ancak eşler, mal rejimi sözleşmesi ile başka bir mal rejimi belirleyebilirler.

Mal ayrılığı sözleşmesinde, her eşin malı kendisine aittir. Diğer eşin, bu mal üzerinde herhangi bir hakkı bulunmamaktadır.

Zorunlu Unsurlar

  1. Bu sözleşme ancak ayırt etme gücüne sahip olanlar arasında yapılabilir.
  2. Sözleşme noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapılır. Ancak, taraflar evlenme başvurusu sırasında hangi mal rejimini seçtiklerini yazılı olarak da bildirebilirler.
  3. Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.
  4. Taraflar veya yasal temsilcileri tarafından imzalanmalıdır.

Evlilik Sonrası Değişiklik

Yukarıda belirtildiği üzere Taraflar, istedikleri mal rejimini ancak kanunda yazılı sınırlar içinde seçebilir, kaldırabilir veya değiştirebilirler.

TMK madde 206 uyarınca haklı bir sebep varsa hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir. Mal ayrılığına geçişi gerektiren sebebin ortadan kalkması hâlinde hâkim, eşlerden birinin istemi üzerine eski mal rejimine dönülmesine karar verebilir.

Eşlerden birinin iflası halinde ortaklık kendiliğinden mal ayrılığına dönüşür.    Mal ortaklığını kabul etmiş eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı, haczin uygulanmasında zarara uğrarsa, hâkimden mal ayrılığına karar verilmesini isteyebilir.

Eşler, istedikleri zaman bu mal rejiminden vazgeçerek diğer mal rejimlerinden birini seçebilirler. Bu mal rejimleri: edinilmiş mallara katılma (yasal mal rejimi), mal ayrılığı, paylaşımlı mal ayrılığı, mal ortaklığıdır.

 

 

İletişim