18 Ocak 2022
Evliliğin İptali

Evliliğin İptali

Türk Medeni Kanunu’nun (bundan böyle “TMK” olarak anılacaktır.) Dördüncü Ayırım’ında 145 ila 160’ıncı maddeler arasında Batıl Olan Evlenmeler düzenlenmiştir. Batıl Olan Evlenmeler iki ana başlıkta incelenmiştir. […]
İletişim