Boşanma Halinde Şirket Paylaşımı

Boşanma Halinde Şirket Paylaşımı
Boşanma Halinde Şirket Paylaşımı

Photo credit: Unsplash

Türk Medeni Kanunu’nun 202. Maddesi uyarınca “Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır”. Kanunda belirtilen kişisel mallar dışında kalan mallar, normal şartlarda ortaktır. Bu kapsamda eşlerden herhangi birinin bir şirkete ait hisselere sahip olması durumunda bu hisseler de edinilmiş mal olarak değerlendirilir ve ortaktır. Boşanma sonrasında şirket hisselerinin de mal rejimi tasfiyesi davası kapsamında paylaşılması gerekir.

Bu noktada şirket hisselerinin her halükarda mal rejimi tasfiyesine girmeyeceğini belirtmek gerekir. Şirket hisselerinin de edinilmiş mal sayılması için şirketin evlilik tarihi sonrasında kurulması gerekmektedir. Evlenmeden önce kurulan şirket veyahut sahip olunan şirket hisseleri mal paylaşımına tabi değildir. Buna ek olarak eşlerin mal rejimi olarak mal ayrılığı rejimini seçmemiş olması gerekmektedir. Aksi halde söz konusu hisseler mal paylaşımına tabi olmayacaktır.

01.01.2002 tarihinden önce edinilen şirket hisseleri mal paylaşımına tabi değildir. Zira 01.01.2002 tarihinden önceki dönemde mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu kabul edilmekte idi.

Şayet şirkette iki eşin de hisseleri eşit sayıda ise bu halde ayrıca bir paylaşım yapılmasına gerek yoktur.

Ancak hisseler eşlerden yalnızca birine ait ise bu halde paylaşım yapılacaktır. Boşanma davasında şirket hisseleri paylaşımı yapılırken öncelikle boşanma tarihine yakın bir tarihte bağımsız bir kuruluş tarafından şirketin değeri hesaplatılır ve hisselerin değeri belirlenir. Şirketin değerinin yarısının nakdi karşılığı diğer eşe verilir.

Şayet şirket şahıs firması ise bu halde şirketin karı hesaplanır; işletmenin borçları bu rakamdan düşüldükten sonra kalan bedelin yarısı diğer eşe ödenir.

Bu açıklamalar çekişmeli boşanma davası açısından geçerli olup, anlaşmalı boşanma açısından taraflarca varılan anlaşma geçerli olacaktır.

İletişim